Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín
v

Změny v rozvrhu Thursday 28. 1.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
9.
1 Ch 09 navíc Mu
2 M 09 navíc
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou