Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany, okres Kolín
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 29. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
2.A
1 Cj supluje Kar (Pet)
2 M 11 supluje Kar (Pet)
3 VkU 11 supluje Kar (Pet)
4 Tv Těl supluje Kar (Pet)
5 11 supluje Hor (Pet)
2.B
1 Cj 02 supluje Kra (Va)
2 M 02 supluje Mpe (Va)
3 Tv Těl supluje KJ (Va)
5 Cj 02 supluje KJ (Va)
3.B
1 Cj Klub supluje KJ (Ru)
2 M Klub supluje KJ (Ru)
4 Cj Klub supluje Tři (Ru)
5 Klub supluje Tři (Ru)
6.A
1 Cj 10 supluje Vot (Fi)
4 Cj 10 supluje Kot (Fi)
6.B
2 Cj 07 supluje So (Fi)
7.A
4 RJ 7RJ1 12 supluje Hr (Voh)
4 NJv 7NJ1 05PC spojí Kl (Va)
7.B
3 Cj 13 supluje Ad (Fi)
4 RJ 7RJ1 12 supluje Hr (Voh)
4 NJv 7NJ1 05PC spojí Kl (Va)
8.A
5 Nj 8AR 03 spojí Mer (Voh)
8.B
6 NJv 8BR 06 spojí Mer (Voh)
9.
2 NJv 9RJ 08 spojí Mer (Voh)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou